Hướng dẫn Crack password POU Project S7-200

Hướng dẫn crack password POU PLC Siemens S7-200 (Pass chương trình con của Step-7 MicroWin) Bước 1: Download file datamanagers200.dll đính kèm dưới đây tương ứng với phiên bản Step 7 MicroWin mà bạn có.   S7-200 Microwin V4.0 SP9 POU: https://drive.google.com/file/d/0B3tq0vGS4Iu6U3VvV2ZxVW5nY0k/edit?usp=sharing S7-200 Microwin V4.0 SP8… Read More