Cấu tạo của PLC

Cấu tạo của PLC: So với một hệ thống máy tính, PLC khác ở cả hardware (phần cứng), firmware (chương trình) và software (phần mềm). Tuy vậy về cơ bản, PLC dựa trên cơ sở một microcomputer. + Hardware: bao gồm các thiết bị công… Read More