Crack Password HMI Delta DOP-B DOP-A Full

UNLOCKPLC chuyên bẻ khóa unlock Crack Password HMI Delta tất cả các dòng từ DOP-A, DOP-AE, DOP-AS, DOP-B đặc biệt unlock được chế độ chống upload (Prevent upload).  Crack DOP-A series: DOP-AS57BSTD, DOP-AE57BSTD, DOP-AE57CSTD, DOP- AE94BSTD… Crack DOP-B Series: DOP-B07S211, DOP-B07S415, DOP-B05S100, DOP-B10S615, DOP-B10E615, DOP-B07S411,… Read More

Crack Password PLC XINJE XC3 XC5

UnlockPLC Chuyên phá Pass Unlock Crack password PLC XINJE các dòng XC3, XC5 Mở khóa bằng phần mềm, đọc pass trực tiếp, tuyệt đối an toàn chương trình cho chương trình bên trong PLC. Crack Password PLC XINJE XC3: XC3-14R-E, XC3-24R-E, XC3-32R-E, XC3-48R-E, XC3-60R-E, XC3-14T-E,… Read More

Crack Password HMI Weintek Weinview

UnlockPLC chuyên phá Pass Unlock Crack Password HMI Weintek, Weinview, EasyView, Eview tất cả các dòng MT500 cũ, dòng MT6000, MT8000, TK6000 đời mới. Backup dữ liệu chương trình HMI.   Unlock Password tất cả các level: Password Upload, Decompile xob password, Prohibited deompile xob file, đặc… Read More

Hướng dẫn Crack password POU Project S7-200

Hướng dẫn crack password POU PLC Siemens S7-200 (Pass chương trình con của Step-7 MicroWin) Bước 1: Download file datamanagers200.dll đính kèm dưới đây tương ứng với phiên bản Step 7 MicroWin mà bạn có.   S7-200 Microwin V4.0 SP9 POU: https://drive.google.com/file/d/0B3tq0vGS4Iu6U3VvV2ZxVW5nY0k/edit?usp=sharing S7-200 Microwin V4.0 SP8… Read More