Phần Mềm Lập Trình PLC KOYO – DirectSoft 5 V5.3

Download Phần mềm lập trình PLC KOYO: DirectSOFT 5 bản mới nhất 2020. DirectSOFT 5 hỗ trợ các dòng PLC KOYO   SJ series, DL05, DL06, DL205 series, PZ series, D4 series, and D3 series

DirectSoft 5 KOYO Software
DirectSoft 5 KOYO Software

Phần mềm DirectSOFT 5 hỗ trợ cơ bản các tính năng của 1 phần mềm lập trình PLC: Viết Ladder, mnemonic, tự động check lỗi hàm Function khi viết, Online monitor, PLC Error.

Hệ điều hành hỗ trợ: 

32-bit application, Windows 2000, Windows XP (Pro or Home), Windows Vista (Home, Basic, Premium, 32 or 64-bit) or Windows 7 (32 or 64-bit), Windows 8 (Home, Pro and Enterprise, 32 or 64-bit) recommended.

Windows 8 RT edition is NOT supported.

 

Serial Key: đính kèm trong file rar phía dưới

Download (Link Google Drive)

[25MB] DirectSOFT 5 Full Key.rar

(Click vào link trên và nhấn Ctrl + S nếu không nhìn thấy nút tải ở googledrive – trên cùng bên phải)

 

Like, share nếu bài viết có ích cho bạn.

 

.

Like, share for us !
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Add Comment