[Tự Làm] Cáp Lập Trình PLC LS LG

Hướng dẫn tự chế cáp lập trình PLC LS (LG hoặc LSIS) các dòng Master-K (K7M), XGT, XGB XBC, XBM, GM Series đơn giản với 50K.

Chuẩn bị:

  • Rắc cổng COM 9 pin đực, cái
  • Rắc 6 chân cổng PS2

Thực hiện:

Hàn cáp theo các sơ đồ tương ứng sau:

Sơ đồ cáp lập trình PLC LS dòng Master-K, Glofa GM7:

Sơ đồ Cáp lập trình PLC dòng XGB, XGT,XBC,XBM:

 

Nếu các bạn ngại làm có thể mua cáp lập trình PLC LS LG USB-LG, USB-XGB có sẵn tại đây.

Like, comment và share nếu nó có ích cho bạn!!

 

 

Like, share for us !
Click to rate this post!
[Total: 42 Average: 2.7]

6 thoughts on “[Tự Làm] Cáp Lập Trình PLC LS LG

Add Comment