Hướng dẫn Download Upload Màn Hình HMI Weintek qua cổng Ethernet

Mới lấy Màn hình HMI Weintek eMT3120A có cổng Ethernet về, tranh thủ làm video hướng dẫn Upload/Download từ HMI về máy tính qua cổng Ethernet và ngược lại.

Điểm mấu chốt về sử dụng cổng Ethernet của HMI là phải set địa chỉ IP tĩnh cho nó. Còn các việc còn lại quá đơn giản.

Mở phần mềm EBPro: Utility Manager

Bước 1: Open Utility Manager – Publish – Upload

Chọn đường dẫn lưu file

Do chưa cài IP Tĩnh nên chưa kết noi được với HMI, ta cần cài IP Tĩnh cho cả HMI và máy tính.

Upload HMI Weintek
Upload HMI Weintek eMT3000 Series

Bước 2: Cài đặt IP tĩnh cho máy tính

Setting IP Computer

Bước 3: Cài đặt IP tĩnh cho HMI.

Setting IP HMI Weintek eMT3120A
Setting IP HMI Weintek eMT3120A

Chú ý: IP tĩnh cùng Gateway, khác IP address

Bước 4: Upload

 

OK đã lấy được chương trình,

Xem Video chi tiết Hướng dẫn Download Upload Màn Hình HMI Weintek qua cổng mạng LAN tại đây:

 

 

Like, share for us !
Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 3.5]

3 thoughts on “Hướng dẫn Download Upload Màn Hình HMI Weintek qua cổng Ethernet

  1. Kết nối s7-200 Cpu226 với Weintek 8071ie thì chỉ cần cấu hình như trong hướng dẫn Manual là được phải không ah? Hay là cần phải khai báo địa chỉ trong chương trình PLC ? Em đã cấu hình như trong hướng dẫn Manual mà sao khi kết nối vẫn hiện PLC NO Response. Mong anh giúp xem thử

Add Comment