Cấu tạo của PLC

Cấu tạo của PLC: So với một hệ thống máy tính, PLC khác ở cả hardware (phần cứng), firmware (chương trình) và software (phần mềm). Tuy vậy về cơ bản, PLC dựa trên cơ sở một microcomputer.

+ Hardware: bao gồm các thiết bị công nghệ, bảng mạch in, các mođun tích hợp, pin, vỏ…

+ Firmware: là một bộ phận phần mềm, nó được cài đặt sẵn và được cung cấp bởi nhà sản xuất. Nó bao gồm hệ thống lịch trình, được sử dụng cho việc khởi động sau khi có nguồn cấp vào. Hơn nữa, một PLC còn có một hệ điều hành, nó được lưu ở trong ROM (bộ nhớ chỉ đọc) hoặc trong EPROM.

+  Software: là chương trình do người sử dụng viết. Chúng thường được cài ở trong RAM (Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên) để có thể chỉnh sửa được.

Nguyên lý hoạt động PLC
Nguyên lý hoạt động PLC

Các thành phần của PLC:

+ Bộ Vi xử lý (CPU: Central Processing Unit)

+  Một hệ điều hành (software) để quản lý và thực hiện chương trình.

+ Bộ nhớ để lưu chương trình điều khiển và dữ liệu vào ra. +

+ Các đầu vào, đầu ra để nhập dữ liệu từ cảm biến và xuất dữ liệu ra cơ cấu chấp hành

Cấu tạo PLC
Cấu tạo PLC

 

Like, share for us !
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

2 thoughts on “Cấu tạo của PLC

Add Comment