Phần mềm lập trình HMI Samkoon SKWorkshop V5.0.2

Like nếu nó có ích cho bạn !!!

Đang tìm hiểu HMI Samkoon, tiện thể upload phần mềm lập trình cho HMI Samkoon SKWorkshop, anh em tham khảo, có thể sẽ có lúc dùng đến. HMI Samkoon là dòng HMI của China, với điểm mạnh là chỉ nghiên cứu giải pháp HMI và IPC máy tính công nghiệp, hỗ trợ khá nhiều PLC, giao diện có phần giống của HMI Weintek. Điểm yếu của HMI Samkoon như các bác cũng biết đó là nguồn gốc từ China, nên các tiêu chuẩn sản phẩm không được chuẩn như taiwan hoặc các nước khác.

SKWorkshop V5.0.2
SKWorkshop V5.0.2

Download SKWorkshop V5.0.2:
 https://drive.google.com/file/d/0B3tq0vGS4Iu6V3ByOUVuX0wyVHc/edit?usp=sharing Link Mediafire dự phòng: http://www.mediafire.com/SKWorkshop_V5.0.2_[unlockplc.com].rar

Các model áp dụng: SK-035A; SK-043AE; SK-043AE/B; SK-043AS/B; SK-050AE; SK-050AS; SK-070BE; SK-070BS; SK-102AE; SK-102AS; SA-10.4A; SA-12.1A

[Total: 7    Average: 4.6/5]

10 thoughts on “Phần mềm lập trình HMI Samkoon SKWorkshop V5.0.2

  1. Khi vẽ xong Compile rồi nhưng click vào Off-line Simulation thì không hiện ra màn hình mô phỏng. Ad giúp mình với!!

Add Comment